.

SDA APOSTASY  

 Andrews University Summer of 2009 FOCUS magazine

 Page 21of the magazine.

 
Copyright 2004-2005  SDAapostasy.org